Det är lugnt så länge jag inte tar återställare

#alkismyter

Återställare är lika mytomspunnet som förkastat. Men säger den något om alkoholism och beroende?
Återställare glas
Stämmer inte

Återställare är en av de saker vi starkast förknippar med alkoholism. Oftast i form av det skakande vraket som skvättande försöker hälla upp ett glas visky om morgonen.

När jag drack var detta en av de myter jag starkast höll mig fast vid. Enda gångerna jag tog något som kunde rubriceras som återställare var när jag var på festival eller “urban cruise” på Östersjön. Då försvarade jag det med att det var en del i nästa dags fest. Det handlade ju trots allt om mer eller mindre 48-timmarsrace. 

I den rannsakan som föregick min nykterhet insåg jag att jag tog återställare mer eller mindre varenda helg. De där två-tre glasen på kvällen dagen efter, som jag skämtsamt kallade att “supa mig nykter”, var ju inget annat än återställare. Jag drack dem för att ruska mig av gårdagens abstinens och göra mig redo för en ny kväll.

Hur är det då med myten?

Utvecklandet av abstinensbesvär, som illamående, ångest, svettningar och sömnsvårigheter, är ett tydligt beroendekriterium. Men det räcker inte med besvären i sig. Abstinensen måste kunna lindras med alkohol. Huvudvärk för att du är uttorkad gills till inte. Eller den rättfärdigade ångesten över dumheterna du gjorde kvällen innan (även om tillräckligt mycket alkohol förstås får dig att glömma dem för stunden). 

Viktigt att notera är att dock att det räcker med abstinensbesvär i sig. Att du tar en återställare gör ju inte ett svagare case. Men följer vi diagnosmanualerna behöver du inte det för att uppfylla kriteriet.

Att återställaren blivit en så viktig del i denna myt härstammar troligen från den gammaldagliga moraliska synen att alkoholberoende bara är ett uttryck för svag karaktär. Enligt detta synsätt är problemet inte behovet av återställare i sig, utan att du inte är tillräckligt stark för att stå emot den.

I övrigt är abstinensbesvär bara ett av flera kriterier för alkoholberoende. Du kan alltså ha ett utvecklat beroende utan att känna av dessa. Och har du bara abstinensbesvär utan att uppfylla några av de övriga kriterierna, så räknas du i klinisk mening inte som beroende.

Senast uppdaterad 2020-09-19

Dela denna myt
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Fler myter