Det är ingen fara så länge jag klarar en vit månad

#alkismyter

Är en avklarad vit månad ett bevis på att du har kontroll över alkoholen? Och är den vita månaden i sig en sån mirakelkur som lifestylepressen hävdar?
Yoga under vit månad från alkohol
Stämmer inte

Att ta en vit månad är aldrig dåligt. Som ett bevis på kontroll över drickandet är det dock svagt.

Diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-5 har båda ett snarlikt formulerat kriterium för beroende (eller substansbrukssyndom som det heter i DSM-5): varaktig önskan [1] eller misslyckade försök att minska eller kontrollera intaget.

Omvänt ser vi alltså att en misslyckad vit månad uppfyller ovanstående kriterier. Ändå hävdar jag att myten inte stämmer.

Varför?

Du behöver inte uppfylla samtliga kriterier för att räknas som beroende av alkohol. Faktum är att ICD-10 endast kräver 3 av 6. Medan DSM-5:s mer glidande skala anger 2-3 (av totalt 11) uppfyllda kriterier som lätt beroende, 4-5 som medelsvårt beroende och 6 eller fler som svårt beroende.

Med andra ord kan du vara svårt beroende även om du i perioder klarar av att kontrollera ditt alkoholintag.

Att i såna fall gömma sig bakom en vit månad är exakt den form av självbedrägeri som är faran med många alkismyter.

Nyttan av en vit månad

I den breda pressen skrivs ofta artiklar om den vita månadens positiva effekter. De flesta handlar dock bara om de positiva effekterna under själva uppehållet. Vilket snarare gör dem till goda argument för bestående avhållsamhet.

Vad gäller positiva effekter på lång sikt är själva längden på uppehållet omdebatterat. Att ta en vit vecka en gång i kvartalet kan vara minst lika bra som en vit månad per år.

Dessutom är hälsoeffekterna i längden få. De studier som visar att folk dricker mindre efter en vit månad är ifrågasatta på grund av forskningens motsvarighet till the silent vote. Det vill säga att de bygger på självskattning, vilket när det kommer till alkoholkonsumtion är ett erkänt trubbigt instrument. Till exempel visade en av de största studierna tydlig minskad konsumtion ett halvår efter uppehållet. I alla fall hos den tredjedel av deltagarna som överhuvudtaget svarade på uppföljningen. Det är inte vågat att anta att de som klarade av att dricka mindre var mer välvilliga att rapportera tillbaka än de som drack lika mycket eller mer än innan.

Oavsett är förstås en vit månad bättre än inget uppehåll alls. Och är det så att du funderar över en paus har du inget att förlora. Att inte agera på en sådan önskan är trots allt lika illa som att misslyckas att genomföra det. I alla fall om man följer diagnosmanualerna.

Min personliga erfarenhet är att ett längre uppehåll kan vara nödvändigt för att förstå att ett liv utan alkohol faktiskt är möjligt. Jag hade själv uppehåll i tio veckor 2010 med det uttalade målet att förstå just detta.

Carl Sundevalls sista nyktra dag efter tio veckors uppehåll
Sista dagen på mitt tio veckor långa uppehåll 2010. Foto: Daniel Lindström
  1. Ordet “önskan” kräver medvetenhet om sin konsumtion. Se myten Det är lugnt så länge jag är medveten om att jag dricker för mycket.
Senast uppdaterad 2020-09-24
Dela denna myt
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler myter