”Kreativa personer löper större risk att bli beroende”

Kreativ person jobbar vid laptop

Gemensamma personlighetsdrag bakom kreativitet och missbruk

Kreativiteten i sig ökar inte risken för att bli beroende av alkohol och droger, men många av de förmågor och personlighetsdrag som ligger bakom gör det.

Det ständiga ifrågasättandet gör att du inte litar på andras upplevelser utan söker egna vägar. Spänningssökandet att du blir mer benägen att prova nya saker. Risktagandet att du går lite längre än andra. Impulsiviteten att du inte alltid tänker igenom konsekvenserna.

Oförmågan att filtrera ut till synes ovidkommande intryck leder till mental utmattning, vilket drastiskt sänker förmågan att motstå frestelser.

Detsamma gäller kreatörers osäkra anställnings­förhållanden, som i sig är en källa till stress och oro.

Att kreativa branscher är dåliga på arbetsmiljöarbete gör knappast saken bättre.

Dålig ursäkt att alkohol skulle göra dig kreativ

Det spelar även in att alkohol, och vissa droger, faktiskt höjer den kreativa förmågan. Problemet är dock av samma sort som att dricka ”av hälsoskäl”. Den positiva effekten avstannar efter så lite som ett eller till och med ett halv glas – och går sedan raskt åt andra hållet.

Har alltid en ursäkt

Som kaka på moset ljuger kreativa människor oftare och bättre – både för sig själva och andra. Det innefattar att dölja, förneka och rättfärdiga negativa konsekvenser av bruket.

Därför hinner de ofta utveckla svårare grader av beroende innan någon i omgivningen reagerar.

av Carl Sundevall

Senast uppdaterad 2022-08-04

Fler alkismyter