Kreativa personer löper större risk att bli beroende

#alkismyter

Kreativa personer är bättre på att ljuga för sig själva och andra. Därför hinner de ofta längre ner i missbruk innan någon reagerar...
Kreativ person jobbar vid laptop
Stämmer

Kreativiteten i sig ökar inte risken för att bli beroende av alkohol och droger, men många av de förmågor och personlighetsdrag som ligger bakom gör det.

Det ständiga ifrågasättandet gör att du inte litar på andras upplevelser utan söker egna vägar. Spänningssökandet att du blir mer benägen att prova nya saker. Risktagandet att du går lite längre än andra. Impulsiviteten att du inte alltid tänker igenom konsekvenserna.

Oförmågan att filtrera ut till synes ovidkommande intryck leder till mental utmattning, vilket drastiskt sänker förmågan att motstå frestelser.

Detsamma gäller kreatörers osäkra anställnings­förhållanden, som i sig är en källa till stress och oro.

Att kreativa branscher är dåliga på arbetsmiljöarbete gör knappast saken bättre.

Det spelar även in att alkohol, och vissa droger, faktiskt höjer den kreativa förmågan. Problemet är samma som med att dricka “av hälsoskäl”. Den positiva effekten avstannar efter så lite som ett eller till och med ett halv glas – och går sedan raskt åt andra hållet.

Som kaka på moset ljuger kreativa människor oftare och bättre – både för sig själva och andra. Det innefattar att dölja, förneka och rättfärdiga negativa konsekvenser av bruket.

Därför hinner de ofta utveckla svårare grader av beroende innan någon i omgivningen reagerar.

Senast uppdaterad 2020-02-06
Dela denna myt
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler myter