”Det är lugnt så länge jag är medveten om att jag dricker för mycket”

Person som är medveten om att hen dricker för mycket alkohol
Stämmer inte

Förnekelsens sjukdom

Alkoholism brukar kallas för ”förnekelsens sjukdom”, och förnekelse är onekligen karaktäristiskt för många med alkoholproblem. Ändå anses förnekelse i sig inte vara ett kriterium för att fastställa beroende.

Tvärtom kräver flera beroendekriterier just medvetenhet, som till exempel fortsatt bruk trots vetskap om att substansen orsakar eller förvärrar fysiska eller psykiska problem  samt  varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket (båda från DSM-5).

Förenklat kan man säga att om du fortsätter dricka alkohol trots att du vet att det innebär massor av negativa konsekvenser, så har du antagligen inte kontroll över alkoholen

Än så länge kräver dessa manualer självskattning, det vill säga att den som diagnosticeras själv behöver berätta om eller i alla fall bekräfta påståenden om sitt drickande och dess konsekvenser.

Är du helt blind för effekterna av ditt drickande, så kommer du därför inte kunna diagnosticeras. Vilket självklart bara är ett tekniskt kryphål — du kan förstås vara svårt beroende av alkohol även om du inte själv är medveten om det. 

Om du däremot är medveten om problemen så kan du göra något åt dem, vilket onekligen är bättre än total förnekelse.

av Carl Sundevall

Senast uppdaterad 2021-01-18

Fler alkismyter