”Det är ingen fara så länge jag klarar en vit månad”

Vit månad som bevis på att du har kontroll över alkoholen. Stämmer det? Och är en vit månad så bra för hälsan som det hävdas?
Yoga under vit månad från alkohol
Stämmer delvis

Vit månad ingen mirakelkur

I den breda pressen syns ofta artiklar om den vita månadens positiva effekter. Dock handlar det nästan uteslutande om effekten under själva uppehållet. Inte hur du påverkas i längden.

Faktum är att den vita månadens långsiktiga effekter på hälsan är omdebatterad.

Att hoppa mellan ymnigt drickande och helt torra perioder är lite som att jojobanta. Det är bättre att du dricker – eller äter – måttligt hela tiden än att kasta dig mellan ytterligheterna.

Får dig att dricka mindre på lång sikt (typ)

Däremot verkar det som att folk faktiskt dricker mindre månaderna efter en vit period.

Jag skriver ”verkar”, eftersom de få studier som gjorts är ifrågasatta på grund av forskningens motsvarighet till the silent vote. Det vill säga att de bygger på självskattning, vilket när det kommer till alkoholkonsumtion är ett trubbigt instrument.

Speciellt när det handlar om folk som dricker mycket och där skam, rädsla för att hamna i trubbel, minnesförlust eller förnekelse spelar in.

Till exempel visade en av de största studierna med 3 800 deltagare viss minskad konsumtion ett halvår efter den vita perioden – hos den blotta fjärdedel av de som överhuvudtaget svarade på uppföljningen.

Jag såg själv detta förnekelsefenomen i det extrema när jag drev nattklubbar. Ingen har ju någonsin druckit mer än fyra glas när en vakt ställer frågan. Men har också upplevt det vid middagar och fester där folk ofta på eget bevåg berättar om hur sällan och hur lite de dricker numera. För att strax försäga sig när till exempel förra helgen kommer på tal.

Håll dig uppdaterad!

Få det senaste om missbruk och kreativitet direkt till din inbox

Behovet i sig en varningssignal

Diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-5 har båda ett snarlikt formulerat kriterium för beroende (eller substansbrukssyndom): varaktig önskan [1] eller misslyckade försök att minska eller kontrollera intaget.

Att känna att du behöver ta en vit månad skvallrar alltså i sig om att du kanske dricker för mycket. Men illa börjar det först bli om du återkommande misslyckas med att påbörja eller fullgöra den.

Ändå hävdar jag att myten inte fullt stämmer.

Varför?

Att ”gå på vita knogar”

Inom Anonyma Alkoholister används begreppet att ”gå på vita knogar” om att hålla sig nykter utan AA. De menar att det är svårt och plågsamt, men inte omöjligt.

Även om jag ifrågasätter en del av AA:s påståenden, så har uttrycket en viss poäng. En person med ett till och med svårt alkoholberoende skulle ju tekniskt sett kunna hålla sig nykter en period.

Detta stöds även av diagnosmanualerna. Du behöver nämligen inte uppfylla samtliga kriterier för att räknas som alkoholberoende. Faktum är att ICD-10 endast kräver att du uppfyller tre av sex. Medan DSM-5:s mer glidande skala anger två till tre (av totalt elva) uppfyllda kriterier som lätt beroende, fyra till fem som medelsvårt och sex eller fler som svårt beroende

Med andra ord kan du vara svårt beroende även om du i perioder klarar av att kontrollera ditt alkoholintag.

Att i såna fall gömma sig bakom en vit månad är exakt den form av självbedrägeri som är faran med många alkismyter.

Det skadar aldrig att ta en paus

En vit månad är förstås bättre än inget uppehåll alls. Och är det så att du funderar över en paus har du inget att förlora. Att inte agera på en sådan önskan är trots allt lika illa som att misslyckas med att genomföra den. I alla fall om man följer diagnosmanualerna.

Min personliga erfarenhet är att ett längre uppehåll kan vara nödvändigt för att förstå att ett liv utan alkohol faktiskt är möjligt. Jag hade själv uppehåll i tio veckor 2010 med det uttalade målet att förstå just detta.

Jag må ha hållit upp i drygt två månader för att nå insikt, men vill du nå de positiva effekterna av en vit period räcker det faktiskt med en vecka då och. Det kan vara om inte bättre, så i alla fall likvärdigt med en årlig vit månad.

Carl Sundevalls sista nyktra dag efter tio veckors uppehåll
Sista dagen på mitt tio veckor långa uppehåll 2010. Foto: Daniel Lindström
  1. Ordet ”önskan” kräver medvetenhet om sin konsumtion. Se myten Det är lugnt så länge jag är medveten om att jag dricker för mycket.

Dela

Fler alkismyter

Mest klickade