Två chefer pratar med en orolig anställd om dennes alkoholvanor

Arbetsgivar­ens ansvar & chefens utmaningar

Som chef är det ditt ansvar att upptäcka & hantera missbruk på arbetsplatsen. 

Det är ofta du som behöver ta det första jobbiga samtalet i en slitsam process som kan sluta med att du förlorar den anställde.

Är du redo för det? Och är företaget?

Alkohol och droger stort problem inom kulturella och kreativa branscher

Illustration av en tänd glödlampa som illustrerar kreativitet

En svår och skambelagd fråga

Stigmatiseringen kring missbruk och beroende är stor. Detta gör att många av oss är rädda för att verka anklaga någon och vilka reaktioner det kan ge.

Vi kan ha svårt att skilja på arbetsgivaransvar och den personliga empatin. Dessutom är vi osäkra på vilka lagar och regler som gäller 

Ibland gäller oron nyckelpersoner vi inte har råd att tappa. Ibland har vi sett mellan fingrarna, eller till och med hejat på, så länge att vi inte vet vart vi ska börja.

Motviljan till att agera förstärks kanske av att man själv – eller någon annan på ledningsnivå – dricker för mycket.

Kanske finns tryck från branschen och en oro att företagets image kan ta skada om vi inte följer strömmen.

Visste du att?

8 av 10 tycker inte att alkohol är viktigt för att skapa teamkänsla på arbetsplatsen.

Chefer bjuds oftare på alkohol i jobbsammanhang och känner större press på att dricka.

6 av 10 unga kvinnor anger att de blivit sexuellt trakasserade av någon som varit för berusad.

Bakfylla allena kostar företag i snitt 15 000 kr per anställd och år i sänkt produktivitet.

7 av 10 anser att det har druckits för mycket på en jobbtillställning.

Stökiga men värdefulla anställda

Den dryga kreatören som är borta halva dagarna och i ständig clinch med andra anställda. Men som i stunder av briljans levererar de ack så originella idéer som bolaget är beroende av.

Eller den struliga säljaren som aldrig lämnar in sina rapporter och retar gallfeber på cheferna. Men som har osviklig förmåga att bli bundis med de riktigt stora kunderna när det väl gäller.

Exempel på värdefulla anställda vars brister vi lätt ser mellan fingrarna på, men som en dag kanske börjar ställa till mer än de tillför. 

Har alltid en bra ursäkt

Pratbubblor som illustrerar stress och viktighet

Få kulturella och kreativa företag tar sitt arbetsgivaransvar

Som chef inom media, reklam och nattliv...

Illustration på Carl Sundevall av Stina Wirsén
Carl Sundevall föreläser om alkohol och beroende framför ett draperi

Om mig

Jag slutade dricka för sju år sen. Nu hjälper jag andra chefer och kreatörer att se, förstå och agera…

Läs mer