Missbruk på jobbet & chefens utmaningar

Missbruk på jobbet

Anställda som missbrukar = ökad sjukfrånvaro och minskad prestation

Kreativa branscher dricker mest, men förebygger minst

En inspirerande ögonöppnare, som gav oss en helt ny förståelse för beroendets mekanismer.

Missbruk på jobbet: En svår och skambelagd fråga

Stigmatiseringen kring beroende är stor. Detta gör att många av oss är rädda för att verka anklaga någon och vilka reaktioner det kan ge.

Vi kan ha svårt att skilja på arbetsgivaransvar och den personliga empatin. Dessutom är vi osäkra på vilka lagar och regler som gäller.

Motviljan till att agera förstärks kanske av att man själv – eller någon annan på ledningsnivå – dricker för mycket.

Ibland gäller oron nyckelpersoner vi inte har råd att tappa. Ibland har vi sett mellan fingrarna, eller till och med hejat på, så länge att vi inte vet vart vi ska börja.

Kanske finns tryck från branschen och en oro att företagets image kan ta skada om vi inte följer strömmen.

Vi kan ha svårt att skilja på arbetsgivaransvar och den personliga empatin. Dessutom är vi osäkra på vilka lagar och regler som gäller.

Stökiga men värdefulla anställda

Den dryga kreatören som är borta halva dagarna och i ständig clinch med andra anställda. Men som i stunder av briljans levererar de ack så originella idéer som bolaget är beroende av.

Eller den struliga säljaren som aldrig lämnar in sina rapporter och retar gallfeber på cheferna. Men som har osviklig förmåga att bli bundis med de riktigt stora kunderna när det väl gäller.

Exempel på värdefulla anställda vars brister vi lätt ser mellan fingrarna på – innan de negativa konsekvenserna börjar bli större än de positiva.

Har alltid en bra ursäkt

Visste du att?

Bakfylla allena kostar företag i snitt 15 000 kr per anställd och år i sänkt produktivitet

8 av 10 tycker inte att alkohol är viktigt för att skapa teamkänsla på arbetsplatsen

6 av 10 unga kvinnor anger att de blivit sexuellt trakasserade av någon som varit för berusad

Chefer bjuds oftare på alkohol i jobbsammanhang och känner större press att dricka

7 av 10 anser att det har druckits för mycket på en jobbtillställning

Få kreativa företag tar sitt arbetsgivaransvar

Senast uppdaterad 2020-08-24

Som chef inom media, reklam och nattliv...

Föreläser om missbruk och alkohol på den kreativa arbetsplatsen