Missbruk på jobbet och chefens utmaningar

Som arbetsgivare och chef är det ditt ansvar att förebygga och upptäcka missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen. Det är ofta du som behöver ta det första. jobbiga samtalet i en slitsam process som kan sluta med att du förlorar den anställde.

Arbetar du inom en kulturell eller kreativ bransch står du dessutom inför extra utmaningar.

Missbruk på jobbet

Anställda som missbrukar = ökad sjukfrånvaro och minskad prestation

“Dagen efter effekten” – minskad närvaro och prestation på grund av bakfylla – kostar företag i snitt 15 000 kr per anställd och år.

Det är inte bara den som dricker som presterar sämre. Kollegornas mående och prestation minskar också.

Totalt kostar missbruk och beroende företag 4% av lönen inkl. arbetsgivaravgifter. Då är andra droger inte inräknat. 

Kreativa branscher dricker mest, men förebygger minst

Branscher som media, reklam, tech, musik och underhållning ligger ständigt i topp över var det dricks mest.

Bakom ligger en romantiserande och tillåtande attityd till alkohol och droger, en osund mytbildning kring det kreativa (ofta maskulina) geniet samt kreativitetens och missbrukets oheliga allians.

Samtidigt ligger många av dessa branscher i botten vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete. Inklusive prevention av missbruk av alkohol och droger. 

En inspirerande ögonöppnare, som gav oss en helt ny förståelse för beroendets mekanismer.

Missbruk på jobbet: En svår och skambelagd fråga

Stigmatiseringen kring beroende är stor. Detta gör att många av oss är rädda för att verka anklaga någon och vilka reaktioner det kan ge.

Vi kan ha svårt att skilja på arbetsgivaransvar och den personliga empatin. Dessutom är vi osäkra på vilka lagar och regler som gäller.

Motviljan till att agera förstärks kanske av att man själv – eller någon annan på ledningsnivå – dricker för mycket.

Ibland gäller oron nyckelpersoner vi inte har råd att tappa. Ibland har vi sett mellan fingrarna, eller till och med hejat på, så länge att vi inte vet vart vi ska börja.

Kanske finns tryck från branschen och en oro att företagets image kan ta skada om vi inte följer strömmen.

Stökiga men värdefulla anställda – chefens huvudvärk

Den dryga kreatören som är borta halva dagarna och i ständig clinch med andra anställda. Men som i stunder av briljans levererar de ack så originella idéer som bolaget är beroende av.

Eller den struliga säljaren som aldrig lämnar in sina rapporter och retar gallfeber på cheferna. Men som har osviklig förmåga att bli bundis med de riktigt stora kunderna när det väl gäller.

Exempel på värdefulla anställda vars brister vi lätt ser mellan fingrarna på – innan de negativa konsekvenserna börjar bli större än de positiva.

Har alltid en bra ursäkt

Studier visar att kreativa människor ljuger oftare och bättre än snittet. De anser sig också förtjäna och vara berättigade till mer än andra (eng. sense of entitlement), vilket kan användas för att rättfärdiga ett oärligt beteende.

Denna förmåga att dölja och rättfärdiga misskötsel sätter högre krav på dig som chef. Dessutom i samtal som redan från början kan upplevas svåra.

Visste du att?

Bakfylla allena kostar företag i snitt 15 000 kr per anställd och år i sänkt produktivitet

8 av 10 personer

8 av 10 tycker inte att alkohol är viktigt för att skapa teamkänsla på arbetsplatsen

Chefer bjuds oftare på alkohol i jobbsammanhang och känner större press att dricka

Få kreativa företag tar sitt arbetsgivaransvar

Alkohol och droger ingår i det lagstadgade kravet på systematisk arbetsmiljöarbete. De flesta företag har som del i detta någon gång tagit fram en alkoholpolicy. Kanske finns även en handlingsplan som reglerar arbetsgivaransvaret. Som visar hur du som chef bör agera vid oro över en anställds alkoholvanor eller misstanke om drogmissbruk.

Ändå har färre än hälften av Sveriges yrkesverksamma tagit del av en alkoholpolicy på sin nuvarande arbetsplats. I Arbetsmiljöverkets senaste undersökning var företag som bedriver informations- och kommunikations­verksamhet allra sämst på att uppfylla kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Problemet med policies och styrdokument är helt enkelt att de är enkla att ta fram, men svåra att implementera och hålla levande.

Föreläser om missbruk och alkohol på den kreativa arbetsplatsen

Som chef inom media, reklam och nattliv…

… slog jag i början huvudet i väggen när jag försökte ta tag i anställdas missbruk – efter att ha sett mellan fingrarna i flera år.

.. har jag jag själv drivit hela processen från oro och utredning till rehabilitering – och avsked.

… lärde jag mig så mycket i frågan att jag till slut inte längre kunde ignorera mitt eget drickande.

Idag är jag nykter sedan åtta år och hjälper andra chefer att se, förstå och agera.