Kreativitet & missbruk

Kreativitet och missbruk

Samma personlighetsdrag bakom både kreativitet och missbruk

Att kreativa personer dricker och tar mer droger än genomsnittet är ingen slump.

Det ständiga ifrågasättandet gör att de inte litar på andras upplevelser utan söker egna vägar.  Spänningssökandet att de blir mer benägen att prova nya saker. Risktagandet att de går lite längre än andra. Impulsiviteten att de inte alltid tänker igenom konsekvenserna.

Dessa drag må göra dem både nytänkande och karismatiska, men ökar även risken för att börja missbruka och bli beroende av alkohol och droger.

Flöde av intryck gör det svårt att tacka nej

Kreativitet beskrivs ofta som förmågan att skapa nya lösningar genom att kombinera till synes ovidkommande information och tankar.

Därför är det inte förvånande att ett utmärkande drag hos kreativa personer är en begränsad förmåga att filtrera bort just intryck och tankar. 

En mer positiv omskrivning är att de tar in mer av omvärlden.

I arbetslivet krävs ofta fokus på en enda uppgift. Att göra det i konstant flöde av intryck tröttar snabbt ut hjärnan och sänker förmågan att stå emot frestelserAfterwork, någon?

Carl är en inspirerande föreläsare som lämnar klyschor och pek­pinnar hemma. Genom bransch­förståelse, ämneskunskap och innovativa infalls­vinklar lyckas han vinna över även de mest hård­nackade skeptiker.

Alkohol och droger kan öka den kreativa förmågan – men slår snabbt bakut

Studier gällande bland annat alkohol och marijuana visar att en liten dos faktiskt kan öka kreativiteten. Dock sjunker den snabbt när dosen ökas.

Även om den del av kreativitet som handlar om att tänka nytt vore intakt, så tar förmågan att faktiskt genomföra idéerna stryk av ett för frekvent festande.

Risken är att den kreativa energin till slut helt går åt till att hitta på ursäkter och mildra negativa konsekvenser.

De flesta kreatörer använder dock inte alkohol eller droger för att öka sin kreativitet. Däremot kan de dricka eller ta droger för att mildra stress och andra effekter av kreativiteten och de faktorer som ligger bakom. Kanske vill de koppla av från pressen att nå nya kreativa höjder. Eller bara få en paus från det konstanta flödet av intryck.

Har alltid en bra ursäkt

En annan syn på världen innebär också en annan syn på ärlighet.

Det finns en rad studier som visar att kreativa personer både är bättre på att ljuga och gör det oftare. Speciellt i stimmiga miljöer.

Påhittigheten gör dem också bättre på att dölja och rättfärdiga sitt bruk för såväl sig själva som andra. Därför hinner de ofta djupare ner i beroendet innan någon i omgivningen reagerar.

Why do creative people cheat more?

Because cheating is all about being able to tell a story about why what we want is actually OK.

Dan Ariely
Professor i psykologi och beteendeekonomi på Duke University

Kreativa arbetsmiljöer spär på problemet

Social arbetsmiljö och företagskultur är som alltid viktiga faktorer.

En studie i Nordirland kom fram till att kreativa arbetsmiljöer och anställnings­­förhållanden i sig leder till stress och utbrändhet.

Detta gäller även förväntningar på själva alkoholkonsumtionen. Hela två av tre upplever en förväntan från kollegor att dricka. Mellan chefer är trycket ännu större.

Ett annat problem är öppna kontorslandskap. De negativa effekterna vad gäller både mående och produktivitet ignoreras ofta inom kreativa branscher, eftersom den täta och ständiga kontakten mellan människor helt felaktigt antas sporra kreativiteten. 

I de blindas rike är den enögde kung

De goda nyheterna är att det inte krävs mycket för att erbjuda bättre arbetsmiljö än konkurrenterna. 

Arbetsmiljöverkets senaste undersökning var till exempel företag som bedriver information- och kommunikations­verksamhet lika dåliga på att uppfylla kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete som restaurangbranschen.

Faktum är att de låg på delad sistaplats.

Föreläser om missbruk och alkohol på den kreativa arbetsplatsen

Som missbrukande kreatör inom media, reklam och nattliv…

… dolde och kompenserade jag konsekvenserna av mitt drickande med smarta ursäkter och nya, ännu större löften.

… visste jag exakt hur och när jag skulle vifta med senaste utmärkelsen, spela excentriker-kortet eller faktiskt leverera något stort och nytänkande för att hålla arbets­­givaren i schack.

… skyllde jag nitiskt alla svek, lögner och jobb­­­miss­lyckanden på vem och vad som helst utom mig själv och mitt festande.

Idag är jag nykter sedan åtta år och hjälper andra kreatörer och chefer att se, förstå och förebygga missbruk på arbetsplatsen.