Kreativitet & missbruk

En ohelig allians

Kreativitet och missbruk

Samma personlighetsdrag bakom både kreativitet och missbruk

Påhittigheten gör dem bättre på att dölja och rättfärdiga sitt bruk för såväl sig själva som andra. Därför hinner de ofta djupare ner i beroendet innan någon i omgivningen reagerar.

Flöde av intryck gör det svårt att tacka nej

Risken är att den kreativa energin till slut helt går åt till att hitta på ursäkter och mildra negativa konsekvenser.

Droger kan öka den kreativa förmågan - men slår snabbt bakut

Carl är en inspirerande föreläsare som lämnar klyschor och pek­pinnar hemma. Genom bransch­förståelse, ämneskunskap och innovativa infalls­vinklar lyckas han vinna över även de mest hård­nackade skeptiker.

Har alltid en bra ursäkt

Why do creative people cheat more?

Because cheating is all about being able to tell a story about why what we want is actually OK.

Dan Ariely, professor i psykologi och beteendeekonomi på Duke University

Kreativa arbetsmiljöer spär på problemet

Hela två av tre upplever en förväntan från kollegor att dricka. Mellan chefer är trycket ännu större.

I de blindas rike är den enögde kung

Senast uppdaterad 2020-08-24
Föreläser om missbruk och alkohol på den kreativa arbetsplatsen

Som missbrukande kreatör inom media, reklam och nattliv...

Föreläser om missbruk och alkohol på den kreativa arbetsplatsen