Folk står och dricker alkohol i Vita Baren på Spy Bar

Kreativitet & missbruk

Den oheliga alliansen

Flöde av intryck tröttar ut mentalt

Kreativitet beskrivs ofta som förmågan att skapa nya lösningar genom att koppla samman till synes ovidkommande information och fenomen. Därför är det inte förvånande att ett utmärkande drag hos väldigt kreativa personer är oförmågan att filtrera bort många av de intryck och tankar som andra sortera bort per automatik.

I arbetslivet krävs ofta fokus på en enda uppgift. Att försöka göra det i konstant flöde av intryck tröttar snabbt ut mentalt. Detta sänker kraftigt förmågan att stå emot frestelser som sötsaker, kaffe och alkohol.

Bättre på att dölja = senare upptäckt

Kreativa personers påhittighet gör dem bättre på att rättfärdiga sitt bruk och dess konsekvenser för både sig själv och för andra. De har alltid en bra ursäkt.

Därför hinner de ofta längre ner i missbruk innan någon i omgivningen hinner reagera.

Alkohol och droger kan öka kreativiteten - men slår oftast bakut

Illustration av man som är bakfull och arg

Som missbrukande kreatör inom media, reklam och nattliv...

Illustration på Carl Sundevall av Stina Wirsén
Carl Sundevall föreläser om alkohol och beroende framför ett draperi

Om mig

Jag slutade dricka för sju år sen. Nu hjälper jag andra chefer och kreatörer att se, förstå och agera…

Läs mer