Kvinnors karriärer offer för mäns jobbfyllor

Två chefer pratar med en orolig anställd om dennes alkoholvanor

Oro och frustration bland kvinnor inom kreativa branscher

Av de som kontaktar mig för föreläsningar om alkohol och droger på den kreativa arbetsplatsen är kvinnor på mellanchefsnivå i tydlig majoritet.

Att döma av deras vittnesmål står den upplevda tryggheten i arbetssammanhang i tydlig paritet till den alkoholkultur som råder. Oro uttrycks inför branschfylleslag, konferenser och jobbresor. Det talas om manliga genikulturer och chefer vars enda lösning på konflikter och dålig stämning är att ”supa ihop gänget”. Att sakna alkoholfria alternativ på afterworken verkar snarare vara regel än undantag.

Tvingas gå hem tidigt när kollegor och kunder blir för berusade

En hel del frustration uttryck också över att inte vara delaktiga i de ibland viktiga beslut som tas sent mellan borden – speciellt vid tillfällen då de själva tvingats gå hem tidigt för att en kollega eller kund blivit för sexuellt påträngande.

Det är lätt att tro att unga kvinnor är mest utsatta. I en studie från våren 2019 angav till exempel 60% av tillfrågade unga kvinnor att de blivit sexuellt trakasserade av någon som varit berusad. Flera av de mer seniora personer jag pratar med anger också att de känner ett ansvar att skydda unga nytillskott i branschen. Men faktum är att de själva ligger mer illa till.

Kvinnliga mellanchefer mest utsatta

Basar de dessutom över i majoritet manliga anställda ökar risken ytterligare.

Reaktionerna från företagsledningen är också mer negativa när kvinnor i arbetsledande position anmäler trakasserier. Något som de ansvariga forskarna menar hindrar dem att nå högre positioner inom näringslivet.

De unga skänker hopp

Även om unga är mer positiva till alkoholstinna företagsfester, är det också där den största attitydförändringen ses över tid. 2010 uttryckte 51% av män och kvinnor i åldern 25-34 att det är rätt att bli berusad, mot endast 39% i den senaste undersökningen. I målgruppen 16-25 år var gapet ännu större.

Detta följer en stark och övergripande trend i ungdomars förhållande till alkohol och skvallrar om en generation kreatörer som inte kommer finna sig i rådande berusningskultur.

De kvinnliga cheferna verkar redan ha vaknat.

När gör männen det?

  1. Studierna är gjorda på ett yrkesverksamt befolkningssnitt, vilket därmed inte gör dem fullt representativa för kulturella och kreativa näringar. Huruvida klyftan i dessa är större eller mindre är det svårt spekulera om. Vad vi vet är att det dricks mer än i genomsnitt. Inom vissa branscher och yrkesgrupper betydligt mer.