Kvinnors karriärer offer för mäns jobbfyllor

Män är dubbelt så positiva till fyllor på företagsfesten. Samtidigt bromsas kvinnornas karriärer av sexuella trakasserier.
Två chefer pratar med en orolig anställd om dennes alkoholvanor
Oro och frustration bland kvinnor inom kreativa branscher

Av de som kontaktar mig för föreläsningar om alkohol och droger på den kreativa arbetsplatsen är kvinnor på mellanchefsnivå i tydlig majoritet.

Att döma av deras vittnesmål står den upplevda tryggheten i arbetssammanhang i tydlig paritet till den alkoholkultur som råder. Oro uttrycks inför branschfylleslag, konferenser och jobbresor. Det talas om manliga genikulturer och chefer vars enda lösning på konflikter och dålig stämning är att “supa ihop gänget”. Att sakna alkoholfria alternativ på afterworken verkar snarare vara regel än undantag.

En hel del frustration uttryck också över att inte vara delaktiga i de ibland viktiga beslut som tas sent mellan borden – speciellt vid tillfällen då de själva tvingats gå hem tidigt för att en kollega eller kund blivit för sexuellt påträngande.

Det är lätt att tro att unga kvinnor är mest utsatta. I en studie från våren 2019 angav till exempel 60% av tillfrågade unga kvinnor att de blivit sexuellt trakasserade av någon som varit berusad. Flera av de mer seniora personer jag pratar med anger också att de känner ett ansvar att skydda unga nytillskott i branschen. Men faktum är att de själva ligger mer illa till.

33%

Män

17%

Kvinnor

Anser det rätt att emellanåt bli berusad på företagsfester

27%

Män

15%

Kvinnor

Tycker det är viktigt med alkohol på företagets julbord

Kvinnliga mellanchefer mest utsatta

Basar de dessutom över i majoritet manliga anställda ökar risken ytterligare.

Reaktionerna från företagsledningen är också mer negativa när kvinnor i arbetsledande position anmäler trakasserier. Något som de ansvariga forskarna menar hindrar dem att nå högre positioner inom näringslivet.

De unga skänker hopp – men när vaknar de manliga cheferna?

Även om unga är mer positiva till alkoholstinna företagsfester, är det också där den största attitydförändringen ses över tid. 2010 uttryckte 51% av män och kvinnor i åldern 25-34 att det är rätt att bli berusad, mot endast 39% i den senaste undersökningen. I målgruppen 16-25 år var gapet ännu större.

Detta följer en stark och övergripande trend i ungdomars förhållande till alkohol och skvallrar om en generation kreatörer som inte kommer finna sig i rådande berusningskultur.

De kvinnliga cheferna verkar redan ha vaknat.

När gör männen det?

  1. Studierna är gjorda på ett yrkesverksamt befolkningssnitt, vilket därmed inte gör dem fullt representativa för kulturella och kreativa näringar. Huruvida klyftan i dessa är större eller mindre är det svårt spekulera om. Vad vi vet är att det dricks mer än i genomsnitt. Inom vissa branscher och yrkesgrupper betydligt mer.
Dela
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Senast uppdaterad 2020-09-16