Föreläsning | Missbruk på den kreativa arbetsplatsen

Jag föreläser om alkohol och missbruk inom kreativa branscher för chefer och anställda.

”Som föreläsare är Carl karismatisk, medryckande och förtroendein­givande. Du känner dig trygg i den kunskap han förmedlar.”
Elisabet Widlund
VD Musikförläggarna

7 anledningar att förebygga alkohol och droger på arbetsplatsen

  • Bättre hälsa och sänkt frånvaro
  • Ökad motivation och produktivitet
  • Minskad stress
  • Bättre förutsättningar för kreativitet och innovation
  • Behålla och locka kvalificerad personal
  • Uppfylla lagstadgad skyldighet
  • Färre konflikter och sexuella trakasserier 
Föreläsning för chefer och arbetsgivare

Se, förstå & agera

Varför är det så svårt att upptäcka och prata om alkohol- och drogproblem? Hur kan vi skapa en positiv alkoholkultur på arbetsplatsen? Vad gör jag om jag misstänker att en anställd eller kollega dricker för mycket?

Inspirationsföreläsning

Fri från förnekele - fri att utvecklas

Förnekelse är en mänsklig skyddsmekanism som i lagom dos får oss att övervinna våra tvivel och nå nya höjder. I överflöd riskerar den däremot stoppa vår utveckling och bädda för ödesdigra misstag.

Denna rena inspirationsföreläsning handlar om förnekelsens kraft och hur vi genom att kontrollera den kan växa som människor.

Föreläsning för anställda

Den oheliga alliansen

Måste jag dricka för att få vara en i gänget? Vad är kopplingen kreativitet och missbruk? Vad gör jag om jag själv eller en kollega dricker för mycket?

Carl Sundevall föreläser om alkohol och sexuella trakasserier

Fördjupnings­områden

Sexuella trakasserier & trygga arbets­miljöer

Medvetenheten kring sexuella trakasserier har ökat enormt sedan #metoo-hösten 2017. 

Dessutom lyftes frågor om diskriminering och annan kränkande behandling.

Förutom en bredare introduktion i frågorna innefattar för­djupningen en titt på hur vi kan arbeta med vår företags­­kultur.

För att på så sätt skapa trygga miljöer fria från trakasserier.

Kreativitet & missbruk

Kreativa personer har en ökad sårbarhet för att utveckla beroende och är bättre på att rättfärdiga sitt bruk och dess konsekvenser.

Kulturella och kreativa branscher och arbetsplatser utgör dessutom riskfyllda miljöer i sig.

Här tittar vi närmare på vad kreativitet är och vad som gör oss kreativa. Samt de positiva och negativa sidor som kommer på köpet.

Realistiskt arbets­miljöarbete

Färre än hälften av yrkesverksamma i Sverige har tagit del av sitt företags alkoholpolicy. Tyvärr är kulturella och kreativa branscher ännu sämre.

Vi tar först en titt på vad som krävs för ett systematiskt arbets­miljöarbete. För att sedan ha fokus på hur vi praktiskt och realistiskt kan utöva det inom vår verksamhet.

Att förändra en bransch

På tio år förändrades attityden kring drickande inom restaurang­branschnr.

Från att det varit självklart att ta ett järn med gästerna, till att det vore absurt.

Jag var mitt i denna förändring och berättar utifrån mitt arbete inom Sveriges största krogkoncern och som kursledare inom preventionsmodellerna Ansvarsfull Alkohol­servering och Krogar mot knark.

#metoo – en ögonöppnare

donut60procent

60%

unga kvinnor har blivit sexuellt trakasserade av en berusad person
donut67procent

67%

yrkesverksamma upplever en förväntan från kollegor att dricka alkohol

#metoo fick många företag att se kopplingen mellan alkohol och sexuella trakasserier. Inte minst i de kulturella och kreativa branscher som hade några av de mest publika fallen.

Att rannsaka företagskulturen och ha ett aktivt preventionsarbete kring alkohol och droger är stora och viktiga steg i att skapa säkra och trygga miljöer som är fria från sexuella trakasserier.

Målinriktat stöd i uppstarten

Kulturella och kreativa näringar

Med kulturella och kreativa näringar avses bland andra reklam & PR; musik, arkitektur, form & design; fotografi, konst, mode, film, tv, radio & pod; litteratur, dataspel, tech, scenkonst, samt besöksliv inklusive hotell och restaurang.

Om Carl Sundevall

Om Carl Sundevall

Över 25 års erfarenhet som prisbelönt kreatör och chef inom media, konst, reklam och nattliv.

Har föreläst om alkohol, droger och missbruk sedan 2014 och arbetat med beroendefrågor inom Stureplans­gruppen och STAD / Centrum för psykiatri­forskning (KI / SLL).

Erbjuder en unik och personlig inblick i psyket hos den missbrukande kreatören och hjälper chefer att själva se, förstå och agera.

Priser och utmärkelser Gulddraken, 101 supertalanger, Conde Nast Traveler