Föreläsning | Fri från förnekelse

Kvinna i förnekelse om beroende av alkohol

Inspirationsföreläsning om förnekelse. En mänskliga skyddsmekanism som gör att vi kan övervinna tvivel och oro, men också göra misstag och stanna i vår utveckling.