Alkoholpolicy för kreativa företag

Behöver företaget hjälp med att utforma en alkoholpolicy som faktiskt fungerar? Jag utbildar och hjälper chefer inom kreativa branscher med att förebygga missbruk inom alkohol och droger. Just nu erbjuder jag corona-anpassade workshops och webinarer.
Alkoholpolicy workshop

En alkoholpolicy som fungerar

Ni har säkert redan en alkoholpolicy. Frågan är bara i vilken låda den ligger.

Med en skräddarsydd workshop får chefer och anställda en chans att tillsammans skapa en alkoholpolicy som pratar ert språk och avspeglar företagets kärnvärden. En policy som faktiskt betyder någonting för de som ska se till att den efterlevs.

Handlingsplan ger chefer stöd

Många chefer vet inte hur de ska agera när en anställd missbrukar alkohol eller droger. Risken är därför stor att de låter det fortgå.

Med en tydlig handlingsplan och rätt stöd ökar inte bara chansen att chefen agerar. Dessutom blir det rätt från början vad gäller såväl arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och ansvar. Handlingsplanen ingår i företagets alkoholpolicy.

Få hjälp med alkoholpolicyn

Kontakta mig för frågor eller bokningar

  Realistiskt arbetsmiljöarbete

  Många kreativa näringar ligger i botten vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). För låt oss vara ärliga. Vi blir inte kreatörer för att vi går igång på administration och vi startar inte företag för att vi älskar personalfrågor.

  Att ta sig an hela SAM-katalogen direkt från noll både känns och ÄR ett mastodontarbete. Företagshälsovården kan ofta erbjuda hjälp, men tyvärr har de sällan insikt i hur kreativa organisationer faktiskt fungerar.

  Att ha en realistisk målsättning är därför A och O. En genomarbetad och välförankrad alkoholpolicy är ett bra första steg som ger momentum att ta det övriga arbetet vidare.

  Coronakrisens mingelstopp skapar möjligheter

  Anställda jobbar hemifrån. De sociala kontaktytorna – inklusive afterworken – är borta. Branschminglen och de stora galorna inställda.

  När gamla rutiner och beteendemönster bryts skapas en fantastisk möjlighet för dig som arbetsgivare att säkra den framtida sociala arbetsmiljön. Att skapa den typ av arbetsmiljö dina anställda vill återvända till.

  Mest klickade